Kari Harjula

Olen toiminut Uravalmentajana vuodesta 2012 alkaen. Suurimmaksi osaksi olen tehnyt uravalmennusta  muun työn ohessa mutta hetkittäin myös päätyönäni.

Työurani aikana olen ehtinyt rekrytoida itselleni tai muille lukumääräisesti merkittävän määrän ihmisiä. Uravalmennukseni perustuu siis vankkaan kokemukseen – ei pelkkään kirjatietoon.

Ne, joihin minulla on ollut esimiessuhde, ovat olleet käytännössä valmennuksessani, koska hyvässä työsuhteessa on tärkeätä mahdollisuus vuorovaikutukseen. Työn vaatimustaso, sisältö ja merkitys sekä luonnollisesti myös itsenäisyys työtehtävissä näyttelevät tärkeää roolia mielekkäässä työelämässä.

Asiaan liittyviä koulutuksia minulla on työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon lisäksi näyttötutkintomestarin tutkinto.

Monen työuran muutostilanteessa olevan ihmisen elämän muutos on alkanut osaamisen muuttamisessa tai syventämisessä.

Minut tunnetaan suorapuheisuudestani mutta toisaalta myös siitä, että minua on helppo lähestyä. Haastan asiakkaitani, kuten kuuluukin. Lisäksi olen auttanut asiakkaitani erilaisten byrokratian härdellien läpi mahdollisimman ”kuivin jaloin”.

Erityisesti sydäntäni lähellä on auttaa ihmisiä työllistymään yrittäjinä tai yrittäjämäisesti.